oGTT ano či ne – názor odborníka

Výskyt gestačního diabetu melitu (těhotenské cukrovky) se stejně tak jako výskyt diabetu melitu (cukrovky) celosvětově zvyšuje.


Autoři uvádí, že až 5% všech těhotenství je zatíženo výskytem těhotenské cukrovky. K včasnému záchytu je prováděn od roku 2008 u všech gravidních žen biochemický screening v 26. až 28. týdnu gravidity.

Orální glukozo-toleranční test (oGTT)

Je to vyšetřovací metoda, při níž je vyšetřena glykémie na lačno a následně 1 a 2 hodiny po zátěži v podobě podání 75g glukózy per os (ústy). V poslední se však také objevuje odmítání tohoto testu, jako příliš zatěžujícího pro plod.

Tento test přijala česká gynekologicko-porodnická společnost jako doporučený a provádí ho ve 2 fázích:

Ve 14.týdnu těhotenství

Vyšetření hladiny krevního cukru (glykémie) nalačno v normě je hodnota do 5,1mmol/l = vše v pořádku.

Více než 5,1 mmol/l = opakuje se glykémie nalačno nějaký jiný den. Opakovaně zvýšená glykémie = rovnou stanoví těhotenskou cukrovku a žena na oGTT nejde!
Poznámka Mgr. Dobešové: zvláštní mi připadá, že zvýšená glykémie = těhotenská cukrovka, ale NORMÁLNÍ glykémie NEZNAMENÁ, že je vše v pořádku…Absurdní!

V 26.-28.týdnu těhotenství

Vyšetření glykémie nalačno a 1 a 2h po zátěži podáním 75g glukózy ve vodě (cukerný roztok). Opět se měří glykémie nalačno:
pod 5,1mmol/l = žena dostane vypít roztok – za 1h odběr – má glykémii do 10mm/l a za 2h odběr glykémie do 8,5mmol/ = je zdravá vše v pořádku
rovná nebo vyšší než 5,1mmol/l = opakuje se odběr nalačno
opakovaný odběr vyšší než 5,1 mmol/l = oGTT se nedělá, rovnou se stanoví těhotenská cukrovka
Pokud je jakákoli hodnota glykémie po vypití roztoku vyšší = rovnou stanoví těhotenskou cukrovku = odešlou na diabetologii, měří opakovaně glykémii, redukují jídelníček předepsanou dietou ….
Poznámka Mgr. Dobešové: do poslední revize myslím rok 2013 byla kritéria daleko mírnější a vyšší glykémie se po zátěži tolerovala… Velká spousta žen by tak i s původně normálními výsledky a překvapivě normálními dětmi a porody dnes „spadla“ do kategorie „nemocných těhotenskou cukrovkou“ a bylo by tak na ně pohlíženo….
Jde o DOPORUČENÉ NE POVINNÉ vyšetření, které má žena na základě informovaného souhlasu (dle Zákona o zdravotních službách č. 372/2011Sb.) právo odmítnout. Informovaný souhlas (paragraf 34 zákona) by měl ženě předložit gynekolog navrhující toto vyšetření, měl by jasně a srozumitelně vysvětlit výhody, nevýhody a rizika tohoto testu pro tuhle konkrétní ženu a ona se může svobodně a informovaně rozhodnout. Toto rozhodnutí by mělo být zaznamenáno do její zdravotní dokumentace. Ne však ve formě zavádějící (nespolupráce matky, odmítání péče atd.), ale ve formě prosté = informovaný Nesouhlas někdy nazývaný nesprávně Negativní reverz.

Vědecké studie věnující se těhotenské cukrovce a oGTT

Screening a diagnostika GDM (Screening and Diagnosis of Geslational Diabetes Mellitus)2
Cíl: potvrzení vhodnosti doporučení IADPSG (mezinárodní asociace studující gestační diabetes) ohledně testování pomocí oGTT a nalezení alternativních metod k testování žen s rizikem GDM. Autoři předpokládali, že při používání kritérií IADSPSG se počet žen s GDM zvýší.
Závěry studie: Autoři poukazují, že pokud bude oGTT prováděno a hodnoceno dle kritérií IADPSG bude nárůst diagnózy GDM až 50%. Považují za vhodné a doporučují provádění screeningu i pomocí testování glykémie nalačno nebo pomocí BMI u nízko rizikových žen.
Vysvětlení: autoři studie si myslí, že plošným používáním oGTT u nerizikových žen (neměly dříve těhotenskou cukrovku, nemají v rodině cukrovku, nemají hladinu v cukru v krvi nalačno více než 5,1mmol/l) se falešně zvýší výskyt těhotenské cukrovky. Nepovažují tento test za vhodný.

Zdroj:

2KALTER-LEIBOVICI, O., L. S. FREEDMAN, L. OLMER, et al. Screening and Diagnosis of Gestational Diabetes Mellitus: Critical appraisal of the new International Association of Diabetes in Pregnancy Study Group recommendations on a national level. Diabetes Care [online]. 2012, 2012(35), 1894-1896 [cit. 2015-12-28]. DOI: 10.2337/dc12-0041.

Závěr:

Samotný test má vědecký podklad, potvrzuje nebo vylučuje výskyt těhotenské cukrovky u žen. Diskutabilní je však jeho užití u VŠECH žen. V zahraničí je indikován pouze v případě rizikové ženy – měla již prokázanou poruchu glukózové tolerance, cukrovku i mimo těhotenství, její příbuzní 1 generace (matka, otec, děti) mají cukrovku, porodila již dříve dítě s vysokou porodní hmotností (nad 4500g)… U žen BEZ tohoto rizika v anamnéze se neprovádí. Ne proto, že by byl nesnesitelný pro matku nebo velkou zátěží pro plod (tento vliv vlastně nikdo nikdy vědecky nezkoumal!!!) proto pokud Vám gynekolog říká, že je test pro miminko bezpečný – nemá pravdu – studie neexistují!!! Falešně pozitivní vyhodnocení testu = test ukáže zvýšenou hladinu cukru, ale v reálu matka těhotenskou cukrovku nemá (existují názory lékařů, zatím nepodložené vědecky, že jde o přirozenou reakci těla na zátěž těhotenstvím) – vede ke spirále dalších událostí, které jsou pro ni i miminko velmi nepříjemné a stresující. Pozitivní test znamená nutnost chodit do Diabetické poradny, píchat se (každý den, několikrát týdně dle zvyklostí poradny) do prstu, zjišťovat hladinu cukru, zapisovat údaje, omezovat se v příjmu potravy – nejen sladkostí! A v neposlední řadě velmi často vede k vyvolání porodu před skutečným termínem porodu (preindukce nebo indukce). Výsledkem jsou nezralé porodní cesty, nezralé miminko, enormní fyzická a psychická zátěž pro matku po čas nepřirozeného porodu, často následuje separace miminka, potíže s rozběhnutím laktace vlivem uměle indukovaného porodu. Toto jsou skutečná rizika jednoho oGTT, které Vám žádný gynekolog neřekne. Dle mého názoru je pro ženu bezrizikovou, zdravou, která se racionálně stravuje, pohybuje a zajímá o své tělo a dítě testem zbytečným. V minulosti k plošnému testování nedocházelo, a přesto není ve statistikách patrný nárůst porodní hmotnosti novorozenců nebo jiných komplikací, kterými rádi gynekologové straší. Sama jsem ho v prvním těhotenství podstoupila a kromě toho, že mi bylo hrozně – na zvracení, na omdlení jsem žádný benefit nezaznamenala a zpětně se ani nedopátrala hodnot, jaké jsem vlastně měla…

Jako zdravotník chápu nutnost provádění testů a vyšetření v indikovaných případech jako prospěšné, ale NE plošně! Při dalších těhotenstvích si udělám odběr glykémie nalačno, klidně opakovaně, a pokud bude vše v pořádku – oGTT informovaně ODMÍTNU.
Mgr. Veronika Dobešová, DiS
Autor: Mgr. Veronika Dobešová, DiS
Zdroje: COUSTAN, Donald R., Lynn P. LOWE, Boyd E. METZGER a Alan R. DYER. The Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome (HAPO) study: paving the way for new diagnostic criteria for gestational diabetes mellitus. Am J Obstet Gynecol. 2010 Jun; 202(6): 654.e1–654.e6. [online]. 2010, 2010(6), 654.e1-654.e6 [cit. 2015-12-16]. DOI: 10.1016/j.ajog.2010.04.006. ISBN 10.1016/j.ajog.2010.04.006. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retr…
Doporučený postup péče o diabetes mellitus v těhotenství 2014. In: Doporučený postup péče o diabetes mellitus v těhotenství 2014 [online]. [cit. 2015-12-03]. Dostupné z: http://www.diab.cz/standardy
1Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome (HAPO) Study: Associations With Neonatal Anthropometrics. Diabetes. 2009 Feb; 58(2): 453–459. [online]. 2009, 58(2), 453-459 [cit. 2015-12-18]. DOI: 10.2337/db08-1112. ISBN 10.2337/db08-1112. Dostupné z: http://diabetes.diabetesjournals.org/…
2KALTER-LEIBOVICI, O., L. S. FREEDMAN, L. OLMER, et al. Screening and Diagnosis of Gestational Diabetes Mellitus: Critical appraisal of the new International Association of Diabetes in Pregnancy Study Group recommendations on a national level. Diabetes Care [online]. 2012, 2012(35), 1894-1896 [cit. 2015-12-28]. DOI: 10.2337/dc12-0041. ISBN 10.2337/dc12-0041. Dostupné z: http://care.diabetesjournals.org/cg…
KREJČÍ, Hana. Gestační diabetes mellitus. Postgraduální medicína: odborný časopis pro lékaře [online]. Praha: Strategie, 2012, 2012(3) [cit. 2015-07-03]. Dostupné z: http://zdravi.e15.cz/clanek/postgra…
3PICON, M. J., M. MURRI, A. MUNOZ, J. C. FERNANDEZ-GARCIA, R. GOMEZ-HUELGAS a F. J. TINAHONES. Hemoglobin A1c Versus Oral Glucose Tolerance Test in Postpartum Diabetes Screening. Diabetes Care [online]. 2012, 2012(35), 1648-1653 [cit. 2015-12-01]. DOI: 10.2337/dc11-2111. ISBN 10.2337/dc11-2111. Dostupné z: http://care.diabetesjournals.org/cg…

Podobné články:

Napsat komentář